Uključiti Klizanje
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 343,32
 • Površina zemljišta (m²): 546
 • Početna cijena HRK: 240.800,00 EUR
 • Iznos jamčevine HRK: 30.100,00 EUR
 • Rok za uplatu jamčevine: 30.07.2024.
 • Početak dražbe: 08.08.2024.
 • Završetak dražbe: 23.08.2024.
 • CM telefon 091/333-0279
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 91,94
 • Površina zemljišta (m²): 2101
 • Početna cijena HRK: 50.320,00 EUR
 • Iznos jamčevine HRK: 6.290,00 EUR
 • Rok za uplatu jamčevine: 10/06/24
 • Početak dražbe: 19/06/24
 • Završetak dražbe: 03/07/24
 • CM telefon +385 91 333 0057
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 238,75 m²
 • Početna cijena HRK: 226.159,65 EUR
 • CM telefon 091/333-0464