Uključiti Klizanje
Dražbe
  • Površina nekretnine (m²): 161.69
  • Površina zemljišta (m²): 5.711
  • Početna cijena HRK: 124.800,00
  • Iznos jamčevine HRK: 15.600,00
  • Rok za uplatu jamčevine: 27/06/2022
  • Početak dražbe: 06/07/2022
  • Završetak dražbe: 20/07/2022
  • CM telefon +385 (0) 91 333 0275