Uključiti Klizanje
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 178.50
 • Površina zemljišta (m²): 16.685
 • Početna cijena HRK: 21.694,24 EUR
 • Iznos jamčevine HRK: 3.615,71 EUR
 • Rok za uplatu jamčevine: 02/01/24
 • Početak dražbe: 11/01/24
 • Završetak dražbe: 25/01/24
 • CM telefon 091/333-0275
Dražbe
 • Površina zemljišta (m²): 2.715,00 m2
 • Početna cijena HRK: 2.823,60 EUR
 • Iznos jamčevine HRK: 352,95 EUR
 • Rok za uplatu jamčevine: 02/01/2024
 • Početak dražbe: 11/01/2024
 • Završetak dražbe: 25/01/2024
 • CM telefon 091/333-0275
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 168,40
 • Površina zemljišta (m²): 535
 • Početna cijena HRK: 97.683,98 EUR
 • Iznos jamčevine HRK: 12.210,50 EUR
 • Rok za uplatu jamčevine: 22/12/23
 • Početak dražbe: 03/01/24
 • Završetak dražbe: 17/01/24
 • CM telefon 091/333-0275
Dražbe
 • Površina zemljišta (m²): 1.194,00
 • Iznos jamčevine HRK: 770 EUR
 • Rok za uplatu jamčevine: 29/12/2023
 • Početak dražbe: 09/01/2024
 • Završetak dražbe: 23/01/2024
 • CM telefon +385 91 333 0271
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 12.263,59 EUR (92.400,02 HRK)
 • CM telefon 091/333-0464