Uključiti Klizanje
Prodaja potraživanja
 • Površina zemljišta (m²): 184.006,00
 • Cijena u EUR: 381.036,83
 • CM telefon +385 (0) 91 333 0464
Prodaja potraživanja
 • Površina nekretnine (m²): 138,75
 • Cijena u EUR: 259.395,69
 • CM telefon +385 (0) 91 333 0464
Prodaja potraživanja
 • Površina nekretnine (m²): 150,55
 • Cijena u EUR: 860.145,47
 • CM telefon +385 (0) 91 333 0464
Prodaja potraživanja
 • Površina nekretnine (m²): 305,14
 • Cijena u HRK: 608.895,11
 • CM telefon +385 (0) 91 333 0464
Prodaja potraživanja
 • Površina nekretnine (m²): 66,58
 • Cijena u EUR: 51.350,36
 • CM telefon +385 (0) 91 333 0464
Prodaja potraživanja
 • Površina nekretnine (m²): 155,25
 • Cijena u EUR: 75.360,92
 • CM telefon +385 (0) 91 333 0464
Prodaja potraživanja
 • Površina zemljišta (m²): 1921
 • Cijena u HRK: 2.018.281,30
 • Cijena u EUR: 267.871,96
 • CM telefon +385 (0)91 333 0255
Prodaja potraživanja
Na upit
 • Površina nekretnine (m²): 352,11
 • Površina zemljišta (m²): 1449