Uključiti Klizanje
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 227,15
 • Početna cijena HRK: 129.060,03 HRK (17.129,21 EUR)
 • Iznos jamčevine HRK: 21.510,02 HRK (2.854,87 EUR)
 • Rok za uplatu jamčevine: 28/03/23
 • Početak dražbe: 06/04/23
 • Završetak dražbe: 21/04/23
 • CM telefon +385 (91) 333 0057
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 208,33
 • Početna cijena HRK: 25.207 EUR (189.924 HRK)
 • Iznos jamčevine HRK: 3.150,91 EUR (23.740,53 HRK)
 • Rok za uplatu jamčevine: 28/04/23
 • Početak dražbe: 09/05/23
 • Završetak dražbe: 23/05/23
 • CM telefon + 385 (91) 333 0271
Dražbe
 • Površina zemljišta (m²): 6219
 • Početna cijena HRK: 5.925,00 EUR (44.641,91 HRK)
 • Iznos jamčevine HRK: 790,00 EUR (5.952,25 HRK)
 • Rok za uplatu jamčevine: 03/04/23
 • Početak dražbe: 12/04/23
 • Završetak dražbe: 26/04/23
 • CM telefon + 385 (0) 91 333 0279
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 88,33
 • Početna cijena HRK: 85.490,40 EUR (644.127,42 HRK)
 • Iznos jamčevine HRK: 10.666,30 EUR (80.515,93 HRK)
 • Rok za uplatu jamčevine: 31/03/23
 • Početak dražbe: 12/04/23
 • Završetak dražbe: 26/04/23
 • CM telefon + 385 (0) 91 333 0478
Dražbe
 • Početna cijena HRK: 42.896 EUR (323.199,91 HRK)
 • Iznos jamčevine HRK: 5.362,00 EUR (40.399,99 HRK)
 • Rok za uplatu jamčevine: 25/04/23
 • Početak dražbe: 04/05/23
 • Završetak dražbe: 18/05/23
 • CM telefon 091/333-0464
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 72,15
 • Početna cijena HRK: 87.464,33 EUR (658.999,99 HRK)
 • Iznos jamčevine HRK: 17.4928,87 EUR (131.800,03 HRK)
 • Rok za uplatu jamčevine: 27/03/23
 • Početak dražbe: 05/04/23
 • Završetak dražbe: 20/04/23
 • CM telefon +385 (0) 91 333 0478
Dražbe
 • Površina zemljišta (m²): 10141
 • Početna cijena HRK: 31.200,00 EUR (235.076,40 HRK)
 • Iznos jamčevine HRK: 3.900,00 EUR (29.384,55 HRK)
 • Rok za uplatu jamčevine: 14/04/23
 • Početak dražbe: 25/04/23
 • Završetak dražbe: 10/05/23
 • CM telefon +385 (91) 333 0271
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 46.92
 • Početna cijena HRK: 71.564,14 EUR (539.200,01 HRK)
 • Iznos jamčevine HRK: 8.945,51 EUR (67.399,95 HRK)
 • Rok za uplatu jamčevine: 21/04/23
 • Početak dražbe: 03/05/23
 • Završetak dražbe: 17/05/23
 • CM telefon 091/333-0464
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 47.82
 • Početna cijena HRK: 73.262,99 EUR (552.000,00 HRK)
 • Iznos jamčevine HRK: 9.157,87 EUR (68.999,97 HRK)
 • Rok za uplatu jamčevine: 21/04/23
 • Početak dražbe: 03/05/23
 • Završetak dražbe: 17/05/23
 • CM telefon 091/333-0464
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 46,92
 • Početna cijena HRK: 83.986,99 EUR (632.799,98 HRK)
 • Iznos jamčevine HRK: 10.498,37 EUR (79.099,97 HRK)
 • Rok za uplatu jamčevine: 21/04/23
 • Početak dražbe: 03/05/23
 • Završetak dražbe: 17/05/23
 • CM telefon 091/333-0464