Uključiti Klizanje
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 152
 • Cijena u HRK: 571.000,00 (75.784,72 EUR)
 • CM telefon +385 (0) 91 333 0464
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 77,60
 • Početna cijena HRK: 770.960,00 kn (102.323,98 EUR)
 • Iznos jamčevine HRK: 96.370,00 kn (12.790,50 EUR)
 • Rok za uplatu jamčevine: 01/01/2023
 • Početak dražbe: 25/01/2023
 • Završetak dražbe: 08/02/2023
 • CM telefon +385 91 333 0260
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 6,299
 • Početna cijena HRK: 8.480,00 kn (1.125,49 EUR)
 • Iznos jamčevine HRK: 1.060,00 kn (140,69 EUR)
 • Rok za uplatu jamčevine: 01/01/2023
 • Početak dražbe: 12/01/2023
 • Završetak dražbe: 26/01/2023
 • CM telefon +385 91 333 0057
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 227,15
 • Početna cijena HRK: 172.080,00 kn (22.838,94 EUR)
 • Iznos jamčevine HRK: 21.510,00 kn (2.854,87 EUR)
 • Rok za uplatu jamčevine: 03/01/2023
 • Početak dražbe: 12/01/2023
 • Završetak dražbe: 26/01/2023
 • CM telefon +385 91 333 0057
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 237
 • Početna cijena HRK: 719.200,00 kn (95 454,24 EUR)
 • Iznos jamčevine HRK: 89.900,00 kn (11.931,78 EUR)
 • Rok za uplatu jamčevine: 13/01/2023
 • Početak dražbe: 24/01/2023
 • Završetak dražbe: 07/02/2023
 • CM telefon +385 91 333 0279
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 79,25
 • Početna cijena HRK: 309.577,54 kn (41.088 EUR)
 • Rok za uplatu jamčevine: 09/01/2023
 • Početak dražbe: 12/01/2023
 • Završetak dražbe: 12/01/2023
 • CM telefon +385 91 333 0057
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 87,60
 • Početna cijena HRK: 567.174,56 kn (75.277 EUR)
 • Rok za uplatu jamčevine: 09/01/2023
 • Početak dražbe: 12/01/2023
 • Završetak dražbe: 12/01/2023
 • CM telefon +385 91 333 0057
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 111,05
 • Početna cijena HRK: 719.007,00 kn (95.429 EUR)
 • Rok za uplatu jamčevine: 09/01/2023
 • Početak dražbe: 12/01/2023
 • Završetak dražbe: 12/01/2023
 • CM telefon +385 91 333 0057
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 41,31
 • Početna cijena HRK: 560.000,00 kn (74.324,77 EUR)
 • Iznos jamčevine HRK: 70.000,00 kn (9.290,60 EUR)
 • Rok za uplatu jamčevine: 09/01/2023
 • Početak dražbe: 18/01/2023
 • Završetak dražbe: 01/02/2023
 • CM telefon +385 91 333 0260
Dražbe
 • Površina nekretnine (m²): 244
 • Površina zemljišta (m²): 48,29
 • Početna cijena HRK: 107.595,58 (14.280,39 EUR)
 • Iznos jamčevine HRK: 13.449,45 (1.785,05 EUR)
 • Rok za uplatu jamčevine: 09/01/2023
 • Početak dražbe: 18/01/2023
 • Završetak dražbe: 01/02/2023
 • CM telefon +385 (0) 91 333 0057