Uključiti Klizanje
Prodaja nekretnina
172.000 €
 • Površina nekretnine (m²): 55,32
 • Godina izgradnje: 2005
 • Cijena u HRK: 1.295.934,00 HRK (1€=7,5345 HRK)
Prodaja nekretnina
48.000,00 €
 • Površina nekretnine (m²): 115,00
 • Površina zemljišta (m²): 532,00
 • Godina izgradnje: 1988
 • Fizički posjed: NE
 • CM telefon +385 91 333 0279
 • Cijena u HRK: 361.656,00 HRK (1€=7,5345 HRK)
Prodaja nekretnina
144.000€
 • Površina nekretnine (m²): 290,2
 • Godina izgradnje: 1995
 • Cijena u HRK: 934.278,00 HRK (1€=7,5345 HRK)
Prodaja nekretnina
50.000 €
 • Površina nekretnine (m²): 164,37
 • Površina zemljišta (m²): 1.411,00
 • Godina izgradnje: 1980
 • Fizički posjed: DA
 • Cijena u HRK: 376.725,00 HRK (1€=7,5345 HRK)
Prodaja nekretnina
208.000 €
 • Površina nekretnine (m²): 7343
 • Površina zemljišta (m²): 29852
 • Godina izgradnje: 2008
 • Cijena u HRK: 1.567.176,00 HRK (1€=7,5345 HRK)
Prodaja nekretnina
132.000 €
 • Površina nekretnine (m²): 102,31
 • Godina izgradnje: 1980
 • Cijena u HRK: 994.554,00 HRK (1€=7,5345 HRK)
Prodaja nekretnina
195.000 €
 • Površina nekretnine (m²): 484,36
 • Površina zemljišta (m²): 641,00
 • Godina izgradnje: 1997
 • Fizički posjed: DA
 • Cijena u HRK: 1.469.227,5 HRK (1€=7,5345 HRK)
Prodaja nekretnina
116.000 €
 • Površina nekretnine (m²): 163,96
 • Godina izgradnje: 2009
 • Fizički posjed: DA
 • Cijena u HRK: 874.002,00 HRK (1€=7,5345 HRK)
Podnosi Prodaja nekretnina
1€
 • Površina nekretnine (m²): 9507,65
 • Površina zemljišta (m²): 3525
 • Godina izgradnje: 2009
 • Fizički posjed: DA
Prodaja nekretnina
12.000 €
 • Površina nekretnine (m²): 82,32
 • Površina zemljišta (m²): 309,6
 • Godina izgradnje: 1978
 • Fizički posjed: Ne
 • Cijena u HRK: 90.414,00 HRK (1€=7,5345 HRK)