Uključiti Klizanje
Dražbe
  • Površina nekretnine (m²): 74,23
  • Početna cijena HRK: 78.483,51 EUR (591.334,00 HRK)
  • Rok za uplatu jamčevine: 12/08/23
  • Početak dražbe: 20/09/23
  • Završetak dražbe: 20/09/23
  • CM telefon 091/333-0260
Prodaja potraživanja
Na upit
  • Površina nekretnine (m²): 129.49
  • Površina zemljišta (m²): 403