Uključiti Klizanje
Prodaja nekretnina
540.000,00 €
 • Površina zemljišta (m²): 6.026,00 m2
 • Fizički posjed: DA
 • Cijena u HRK: 4.068.630,00 HRK (1€=7,5345 HRK)
Prodaja nekretnina
1.400.000,00 €
 • Površina nekretnine (m²): 640,27 m2
 • Površina zemljišta (m²): 501,00
 • Godina izgradnje: 1998, adaptacija 2017.
 • Fizički posjed: DA
 • Cijena u HRK: 10.548.300,00 HRK (1€=7,5345 HRK)
Prodaja nekretnina
45.600 €
 • Površina zemljišta (m²): 5.327,00
 • Fizički posjed: DA
 • Cijena u HRK: 343.573,2 HRK (1€=7,5345 HRK)
Prodaja nekretnina
89.700 €
 • Površina nekretnine (m²): 62,31
 • Fizički posjed: NE
 • Cijena u HRK: 675.844,65 HRK (1€=7,5345 HRK)
Prodaja nekretnina
1€
 • Površina nekretnine (m²): 79,59
 • Godina izgradnje: 1930
 • Fizički posjed: NE
Prodaja nekretnina
210.000,00 €
 • Površina zemljišta (m²): 2.223,00 m2
 • Fizički posjed: DA
 • Cijena u HRK: 1.582.245,00 HRK (1€=7,5345 HRK)
Prodaja nekretnina
85.000,00 €
 • Površina nekretnine (m²): 155,00
 • Površina zemljišta (m²): 3.256,00
 • Godina izgradnje: 1985
 • Fizički posjed: NE
Prodaja nekretnina
200.000,00 €
 • Površina zemljišta (m²): 1.451,00 m2
 • Fizički posjed: DA
 • Cijena u HRK: 1.506.900,00 HRK (1€=7,5345 HRK)