Odricanje od odgovornosti

Izjava o ograničenju odgovornosti za www.b2nekretnine.hr

B2 Kapital d.o.o. (dalje u tekstu: B2 Kapital) u svakom trenutku pridržava pravo izmjene sadržaja ili uklanjanja dijelova web-mjesta bez prethodne obavijesti. Korisnicima web-mjesta savjetujemo da redovno čitaju Izjavu o ograničenju odgovornosti kako bi uvijek bili upućeni u najnoviju verziju.

Ograničenje odgovornosti

B2 Kapital nastoji što češće dopunjavati i/ili ažurirati sadržaj web-mjesta. Unatoč posvećenoj brizi i pozornosti, sadržaj u oglasima (podaci, cijena i slično) može biti nepotpun i/ili netočan i/ili rezultat očite pogreške. B2 Kapital stoga zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine i/ili potraživanja odnosno postoji mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili se odustalo od prodaje (ili najma), kao i da je potraživanje prodano ili se odustalo od prodaje.  Ako se uoči pogreška odnosno nepodudarnost sa stvarnim stanjem, B2 Kapital je ovlašten promijeniti sadržaj web-mjesta u svakom trenutku. 

Ponuda nekretnina i/ili potraživanja objavljenih na web-mjestu je uvjetovana potvrdom zastupnika B2 Kapitala. Podaci o nekretnini i/ili potraživanju predstavljeni na web-mjestu služe u informativne svrhe te ne predstavljaju ponudu. Postupak zaključenja ugovora temelji se na potvrdi podataka od strane zastupnika B2 Kapitala na temelju koje se vode pregovori s korisnikom web-mjesta te se konačna odluka temelji na ishođenim internim odobrenjima B2 Kapitala.

Unatoč stalnoj pažnji koju B2 Kapital posvećuje ovom web-mjestu i na njemu objavljenim informacijama, B2 Kapital se ne može smatrati odgovornim za potpunost, točnost i aktualnost svog web-mjesta i na njemu objavljenih informacija.

Ostale informacije objavljene na web-mjestu (zanimljivi članci i sl.), imaju isključivo općenitu namjenu i ne mogu se smatrati savjetima. B2 Kapital nije odgovoran za gubitak ili štetu nastalu korištenjem ovog web-mjesta (ili nemogućnošću njegova korištenja), uključujući gubitak ili štetu izazvanu virusima ili netočnim ili nepotpunim informacijama, osim ako je gubitak ili šteta posljedica B2 Kapitalova namjernog protupravnog postupanja ili grubog nemara.

B2 Kapital također neće biti odgovoran za gubitak ili štetu kao posljedicu korištenja elektroničkih sredstava komunikacije, uključujući – no ne i jedino – gubitak ili štetu uzrokovanu kašnjenjem u pružanju elektroničke komunikacije ili neuspjehom u njenom pružanju, te ometanjem ili manipuliranjem elektroničke komunikacije od strane trećih osoba ili kompjuterskih programa koji se koriste za elektroničku komunikaciju i širenje virusa. Konkretno, sve cijene navedene na web-mjestu su uvjetne i mogu biti posljedica pogreške kod tipkanja ili programiranja. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve posljedice takvih pogrešaka. Na temelju takvih pogrešaka neće se sklapati ugovori.

Copyrights/Autorska prava

Informacije na ovom web-mjestu korisnici mogu čitati i kopirati za osobnu, nekomercijalnu uporabu – primjerice, mogu ih ispisivati ili spremati.

Svaka druga uporaba web-mjesta ili informacija na web-mjestu – kao što je spremanje i/ili umnožavanje (dijela) B2 Kapital web-mjesta na nekom vanjskom web-mjestu ili postavljanje poveznica, hipertekstualnih poveznica ili ‘deep linkova’ (‘dubokih poveznica’) između ovog i bilo kojeg drugog web-mjesta – zabranjena je, osim uz izričito pisano odobrenje tvrtke B2 Kapital.